• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


லெப்டினன்ட் விஜி

சுப்பிரமணியம் விஜயரூபன்
பொிய பரந்தன், குஞ்சுப்பரந்தன், கிளிநொச்சி

இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்

நிலை:
லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்:
விஜி
இயற்பெயர்:
சுப்பிரமணியம் விஜயரூபன்
பால்:
ஆண்
முகவரி:
பொிய பரந்தன், குஞ்சுப்பரந்தன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்:
கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு:
..
வீரச்சாவு:
03.04.2007
நிகழ்வு:
யாழ்ப்பாணம் நாகா்கோயில் பகுதியில் ஏற்பட்ட தவறுதலான வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
© 2011 - 2024 Veeravengaikal.Com. All Rights Reserved.